Allmänna Villkor      


  • För att få gå kurs hos oss krävs medlemskap i Västerviks Kennelklubb. Medlemsavgiften är 250 kr/år, familjemedlem 50kr. Ange namn och adress på inbetalningen. 
  • Medlems- och kursavgift ska betalas senast två veckor innan kursstart. Ange namn, adress och vilken kurs det gäller på inbetalningen.
  • Kursanmälan är bindande. Återbetalning av kursavgift endast i undantagsfall, klubben har ensamt beslutanderätt i dessa fall
  • Kom i god tid till kursen och rasta din hund innan.
  • Meddela ansvarig instruktör om du får förhinder eller blir sen till kurs.
  • Giltigt vaccinationsintyg medtages till första kurstillfället.
  • Om din tik löper, prata alltid med ansvarig instruktör angående deltagande i kursen. Klubbens policy är dock att tiken måste ha tikskydd på planen och får ej vistas i klubbstugan.
  • För hanhundar, finns kisskydd att låna. Skulle olyckan vara framme blir du ersättningsskyldig.
  • Fika ingår och finns vid varje kurstillfälle. För medföljande familjemedlemmar/vänner kostar det 15 kr /person och tillfälle.