Västerviks kennelklubb

Allmänna regler

För att få gå kurs hos oss krävs medlemskap i klubben. Medlemsavgiften är 250 kr/år, familjemedlem 50kr. Halv årsavgift från 1/7 det första medlemsåret. Ange namn och adress på inbetalningen. Betala kursavgiften senast två veckor innan kursstart till postgiro 4244064-4. Ange namn, adress och vilken kurs det gäller på inbetalningen.

Kursanmälan är bindande. Återbetalning av kursavgift endast i undantagsfall, klubben har ensamt beslutanderätt i dessa fall.

Kom i god tid till kursen och rasta din hund innan. Kan du inte komma meddela ansvarig instruktör detta så man inte väntar på dig.

Giltigt vaccinationsintyg medtages till första kurstillfället.

Om din tik löper, prata alltid med ansvarig instruktör angående deltagande i kursen. Klubbens policy är dock att tiken måste ha tikskydd på planen och får ej vistas i klubbstugan. Kisskydd finns i klubbstugan för hanhundar, skulle olyckan vara framme blir du ersättningsskyldig.

Fika ingår och finns vid varje kurstillfälle. För medföljande familjemedlemmar /vänner kostar det 15 kr /person och tillfälle. 

Kurser vt 2018

I och med anmälan till våra kurser accepterar ni våra allmänna regler som står ovan.


 Valpkurs 8 v-6 månader 

Kursstart: 26/2 kl 18.00 (26/2, 7/3,13/3, 21/3, 28/3)

5 gånger. Kurspris 600 kr, medlemskap obligatoriskt

Kursinnehåll: Kontakt, följsamhet, inkallning, passivitet, aktivering och belöningssystem.

Anmälan till Christel via sms eller telefon 073-032 52 61. Kursanmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 19/2,  betalning klubben tillhanda senast 23/2 annars tillfaller platsen någon annan.


 Viltspår nybörjare - FULLTECKNAD

Kursstart v14/15, kursdag måndag 

5 gånger. Kurspris 600 kr, medlemskap obligatoriskt.

Kursinnehåll: Lära sig lägga spår och läsa hunden i spåret. Förberedelse för anlagsprov.

Anmälan till Arne på telefon 070-350 21 07. Kursanmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 26/3 , betalning klubben tillhanda senast 30/3 annars tillfaller platsen någon annan.


Viltspårsträning

Krav på genomgången nybörjarkurs viltspår. Man ska kunna lägga egna spår.

Start v 14/15, torsdag 

Anmälan och mer information fås av Arne på telefon 070-350 21 07.

Kontaktformulär gällande kurser

Om du har några frågor eller funderingar gällande kurser använd detta formulär. Alla uppgifter är obligatoriska.

Detta formulär används inte för anmälan till kurs!

Var noga med att fylla i rätt e-post så vi kan besvara era frågor.